Fungsi Organisasi

INTEGRITI DAN PENTADBIRAN


1. Penyediaan teks ucapan majlis dan lain-lain.
2. Menyediakan maklumat dan input sidang media.
3. Penyelarasan jawapan soalan dewan.
4. Mengemaskini minit fail – fail projek dan fail lain yang berkaitan berdasarkan keperluan.
5. Urusetia majlis rasmi dan keraian.
6. Urusetia Mesyuarat Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak.
7. Penyelarasan kertas MMK.
8.Mengumpul dan memfailkan keratan berita / akhbar berkaitan Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak berdasarkan isu semasa.
9.Mengurus aduan pelanggan.
10.Inovasi & kreativiti

PENTADBIRAN

1. Pentadbiran

a) Penyelenggaraan kenderaan, harta modal dan peralatan pejabat;
b) Pelupusan dan hapuskira.
c) Pentadbiran Kaunter LPHP di UTC
d) Pengurusan Fail
e) Pengurusan Mesyuarat
f) Perolehan

2. Perkhidmatan

a) Pengurusan Prestasi
b) Sumber Manusia;
c) Latihan;
d) Penyediaan Laporan Tahunan
e) Kerohanian
f) Rekod Servis
g) Pengurusan Cuti

3. Kerohanian

4. Pengurusan Mesyuarat

ICT / TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal mengenai permasalahan ICT;
2. Menyelia dan memantau Sistem e-Sewa, e-Sewabeli dan e-Perumahan di
LPHP dan
3. juga di 16 Pejabat Daerah;
4. Bertanggungjawab kepada pembangunan dan penambahbaikan sistem-sistem baru dan sedia ada
5. Memastikan peralatan ICT diselenggara dan berfungsi dengan baik;
6. Menyelenggara laman sesawang rasmi LPHP.
7. e-Perumahan PerakKu

KEWANGAN

1. Bajet Mengurus

2. Bajet Pembangunan

3. Pengurusan Akaun Pengurusan / Operasi
a) Baucar Bayaran
b) Emolument
c) OBM Accounting
d) CIMB Biz Channel
e) Laporan Harian
f) Jurnal
g) Kutipan
h) Laporan Penyata Kewangan
i) OBM Payroll
j) Penyata Penyesuaian

4. Pengurusan Akaun Hasil
a) Kutipan / Terimaan
- e-sewa
- e-sewabeli
- 1 speks
b) Buku Tunai
c) Penyata Pemungut
d) Deposit
e) Baucar Bayaran
f) Buku Daftar Resit
g) Jurnal
h) Penyata Pemungut

5. Pengurusan Akaun Amanah
a) Akaun Program Perumahan Negeri Perak
b) Akaun Amanah Hartanah Bumiputera
c) Akaun Amanah Pulau Pangkor
d) Kutipan dan Terimaan
e) Minit Bebas Kelulusan Bayaran
f) Penyata Pemungut

6. Aset

7. Pengurusan Kemudahan dan Fasiliti

8. Urusan di Bank

9. Pengurusan Simpanan Tetap

10. Lain-lain tugas yang diarahkan

PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN

1. Memberi pandangan dan maklumat perundangan berhubung cadangan projek perumahan oleh LPHP.

2. Menyemak dan menguruskan kes-kes yang dirujuk oleh LPHP untuk dibicarakan di Mahkamah dan menguruskan kes tindakan mahkamah yang diambil terhadap LPHP.

3. Menderaf, menyemak dan menyediakan dokumen, perjanjian atau memorandum persefahaman antara Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak (LPHP) dengan pihak lain.

4. Memberi ulasan dan khidmat teknikal perundangan berhubung dengan tindakan penguatkuasaan terhadap penyewa dan penyewabeli yang melanggar syarat perjanjian.

5. Penyelarasan tindakan penguatkuasaan.

6. Memberi pandangan dan maklumat perundangan berhubung projek pembangunan oleh LPHP

7. Bertanggungjawab dalam permohonan pewartaan bagi pihak LPHP

8. Penyelarasan penguatkuasaan tuntutan pemilikan semula premis dan tunggakan sewa melalui tindakan mahkamah

9. Penyelarasan penjualan dan pindahmilik rumah-rumah yang dibina di atas tanah milik LPHP.

10.Penyelarasan pembelian aset tidak alih oleh LPHP.

11.Menyelaras, mengurus dan menguatkuasakan Dasar Kebenaran Pindahmilik Perumahan Kos Rendah bagi Negeri Perak.

12.Menyelaras bidang kuasa dan punca kuasa LPHP dengan Enakmen Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak 2016, Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK), Minit Mesyuarat Ahli Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak dan minit-minit mesyuarat lain.

DASAR DAN KAWALAN

Sedang Dikemaskini

PENAWARAN DAN PEMASARAN

1. Urusetia Jawatankuasa Perumahan Negeri Perak
2. Pendaftaran & Pemantauan Pemaju
3. Data Perumahan Negeri Taskforce Data Perumahan Negeri
4. Kawalan Projek Perumahan Swasta
5. Pemudahcaraan Projek Perumahan & Projek Khas Kerajaan Negeri/Persekutuan.
6. Aduan Projek Perumahan Swasta

OPERASI DAN PERUMAHAN

1. UNIT KEJURUTERAAN DAN TEKNIKAL
a) Menyedia justifikasi dan perincian kerja-kerja penyelenggaraan.
b) Memantau dan menyelia aspek bangunan, mekanikal dan elektrik pembinaan projek.
c) Menyelesai aduan kerosakan.
d) Menyelia dan memberi nasihat bagi kerja-kerja teknikal.
e) Mengawal dan mengaplikasi peraturan terkini dalam aspek teknikal

2. UNIT KONSULTASI & KESEJAHTERAAN PENDUDUK
a) Urusan temuduga dan penjualan PPR
b) Menjalankan siasatan dan operasi tindakan bagi menuntut tunggakan sewabeli dan sewa.
c) Menjalankan Sesi Konsultasi dengan penyewabeli.
d) Program kesejahteraan penduduk & bandar.
e) Pelarasan persatuan penduduk.

3. UNIT PENGURUSAN PPR
a) Mengurus peyewaan perumahan termasuk urusan berkaitan:
i) Urusan pemilihan penyewa / pembeli Rumah Amanjaya.
ii) Mengadakan kutipan luar.
iii) Mengemaskini rekod individu penyewa bagi bayaran dan tunggakan sewa.
iv) Menjalankan Naziran ke daerah-daerah untuk mengemaskini lejer PPR sewabeli.
v) Mengurus tawaran sekaligus dan tawaran semula.

PROJEK DAN HARTANAH

1. Perancangan dan pelaksanaan Projek Perumahan Kerajaan
Negeri/Persekutuan - Rumah Perakku, PERWIRA, PPR & PPN

2. Proses Pemberimilikan Tanah, Pengambilan Balik Tanah dan Penukaran Syarat Zoning

3. Usahasama projek LPHP

4. Urusetia Mesyuarat Pemantauan & Teknikal Projek Perumahan Kerajaan Negeri/Persekutuan

5. Mesyuarat Tapak & Isu Teknikal

6. Urusan Proses Pembangunan Projek Perumahan Kerajaan
Negeri/Persekutuan

7. Perolehan Projek (Tender / Sebut Harga / Pemilihan Pemaju)

8. Urusetia J/Kuasa Khas Projek Kerajaan Negeri (JPPP)

9. Perancangan & Pengurusan Bajet Pembangunan Perumahan

10. Penyelarasan Pembangunan Perumahan Agensi Kerajaan & GLC

Pusat Panggilan

05-526 5588 | lphp@perak.gov.my

Waktu Operasi Kaunter :
Isnin - Jumaat (8.00 pagi - 4.30 petang)
*Kecuali Cuti Umum Negeri Perak

Ikuti Kami

Ibu Pejabat

Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak,
No 16 & 18, Jalan Meru Impian A1,Bandar Meru Raya,
30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Tel : 05-526 5588 | Faks : 05-526 9199

Cawangan UTC

Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak, UTC 42, Aras 3, Bangunan UTC Perak, Off Jalan Datuk Onn Jaafar, 30300 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Tel : 05-246 0057 | 05-246 1959

Faks : 05-526 9199


© 2024 Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak